We Build Structures & Relationships to Last

Sertifikalarımız

logo

Kalite yönetim sistemimizin birer parçaları olan ISO 9001, 2000 gibi belgeleri alarak, toplam kalite çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz.

• Toplam Kalite ilkesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
• İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek çeşitli yaklaşımların belirlenmesi,
• Sürekli iyileştirme düşüncesi doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
• Yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin paylaşılması, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşmiş bir şekilde yöneterek, kalite açısından öncülüğümüz ile örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız.

Otomotiv yedek parça sektöründe uluslararası standartlarda ürünler için;